Fizikai Szemle
1961/8. 11. évf. 8. sz.
1961. augusztus

Szalay Sándor-Gyarmati Borbála-Kovách Ádám-Sámsoni Zoltán: A meteoritok mint a világűr kutatásának eszközei 227
Lovas István: A sűrűségi- és az érzékenységi mátrix 232
Bolgár Ferenc: Összefüggés a fémek fizikai tulajdonságai és alkalmazása, felhasználási köre között 239
Vermes Miklós: Mikola Sándor 247
Beleznay Ferenc-Hargittay Csaba: A termonukleáris kutatás eredményei III. 251
Grigorján, K. A.: A csillagok fényének polarizációjáról 256
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
M. L.: A Középiskolai fizikatanárok országos ankétja
258
Mikola Sándor-díj 259
KÖNYVSZEMLE
V. M.: Pap János: Puskás Tivadar
260
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 260