Fizikai Szemle
1961/6. 11. évf. 6. sz.
1961. június

Markov, M. A.: Az atomizmus mai formája 163
Kirschner István: A hélium 3-as izotópja 172
Berényi László: Megemlékezés Bláthy Ottóról 180
Beleznay Ferenc-Hargittay Csaba: A termonukleáris kutatási eredményei I. 182
A FIZIKA TANÍTÁSA
Bhattacharya, P. C.: A fizika India egyetemein
187
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Az 1960. évi Bródy és Schmid-díjasaink
189
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat VI. közgyűlése 189
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 190