Fizikai Szemle
1961/5. 11. évf. 5. sz.
1961. május

Bozóky László: A korszerű dozimetria módszerei és problémái 135
Mátrai Tibor: Szembehaladó fénysugarak interferenciaképességének kísérleti bizonyítékai 141
Segré, E.: Az antinukleonok tulajdonságai 149
Somogyi Antal: A Nemzetközi Geofizikai Év kozmikus sugárzási eredményei (II. rész) 155
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Sz. Gyné: 150 éves a Berlini Humboldt-Egyetem
160