Fizikai Szemle
1961/4. 11. évf. 4. sz.
1961. április

Jánossy Lajos: Schrödinger, Erwin 1887-1961 99
Schrödinger, Erwin: A 2400 éves kvantumelmélet 101
Domokos Gábor: A nukleonok erős kölcsönhatási szerkezete 105
Barna Péter-Ruttmayer Imre: Igen nagy vákuum előállítása és mérése 107
Dukáti Ferenc: Atomfizikai mennyiségek szabványosítása 117
Somogyi Antal: A Nemzetközi Geofizikai Év kozmikus sugárzási eredményei I. 121
A FIZIKA TANÍTÁSA
Denkinger Géza: Megjegyzés a váltakozó áram effektív értékének és teljesítményének tanításához
128
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Új Kossuth díjasunk
130
Silirp Á.: Fizikatörténeti fejtörő 131
R. E.: Beszámoló a "Valószínűségszámítás és Matematikai Statisztika Alkalmazása a Fizikában" című kollokviumról 131
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító