Fizikai Szemle
1961/2. 11. évf. 2. sz.
1961. február

Bondi, H.: Az űrutazók fiatalsága 35
Sinka József: Új mesterséges égitesek 1960-ban 41
Keszthelyi Lajos: A szabad neutrínó kísérleti kimutatása 47
Pócs Lajos: Az elemek keletkezése II. 50
A FIZIKA TANÍTÁSA
Jakucs István-Urbán Barna: A debreceni és a sárospataki református kollégiumok legrégibb fizikai eszközei
55
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Beszámoló a Balatonöszödön rendezett Magfizikai Kollokviumról
60
Frenkel Andor-Telbisz Ferenc: Európai Magfizikai Kutató Központ (CERN) 62