Fizikai Szemle
1959/9. 9. évf. 9. sz.
1959. szeptember

Hoffmann Tibor: Fototron, egy új molekuláris erősítő 259
Gergely György: Objektív színmérés 264
Abonyi Iván: Mesterséges holdak és az általános relativitáselmélet 273
Györgyi Géza: Az atomagok izomériája I. 278
A FIZIKA TANÍTÁSA
Prohászka Kamill: A Maxwell-féle elmélet a középiskolában
283
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
K. Á.: Ötéves az MTA Atommag utató Intézete
284
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító