Fizikai Szemle
1959/8. 9. évf. 8. sz.
1959. augusztus

Bogoljubov, N. N.: Új kutatások a kvantummechanikai többtestproblémval kapcsolatban 227
Gyimesi Zoltán: Az első magyar kísérleti atomreaktor 232
Hédervári Péter: Nukleáris robbantások geofizikai tanulmányozása 239
Györgyi Géza: Elemek, atomok, periódusos rendszer V. 242
Heber, Gerhard: A térelméleti kutatások mai helyzete 248
A FIZIKA TANÍTÁSA
Pócza Jenő-Sas Elemér: Egyszerű kísérletek optikai leképező rendszerek felbontóképességének bemutatására
250
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézete
252
Az 1959. évi Kossuth-díjasok 253
Tarnóczy Tamás: Akusztikai és Ultrahang Kollokvium 254
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 255