Fizikai Szemle
1959/7. 9. évf. 7. sz.
1959. július

Horváth Árpád: Háromszázötven éves a távcső 199
Domokos Gábor: A nukleon elektromágneses szerkezete 206
Dyson, Freeman J.: Az új születése a fizikában 209
Szabó János: Elemek, atomok, periódusos rendszer IV. 214
A FIZIKA TANÍTÁSA
Vermes Miklós: A folyadékok különböző hőkiterjedésének bemutatása
218
Vermes Miklós: Mérőkísérletek az ellenállásnak a hőmérséklettől való függésére 219
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Makai Lajos-Csekő Árpád: Középiskolai fizikatanárok ankétja
220
A külföld hírei 221
KÖNYVSZEMLE
Sz. J.: Spolszkij, E. V.: Atomfizika II.
222
M. Z. J.: Novobátzky Károly: A fizikai megismerés úttörői 223
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító