Fizikai Szemle
1959/6. 9. évf. 6. sz.
1959. június

Marx György: A neutrínó 167
Ernst Lajos: Az ionfalszivattyú 176
Koltay Ede: Erős fokuszálás kisenergiájú ionoptikai rendszerekben 182
Einstein, Albert: Maxwell befolyása a fizikai valóságról kialakított nézeteink fejlődésére 187
Szabó János: Elemek, atomok, periódusos rendszer III. 189
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Ernst Jenő: A Pécsi Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézete
195
A külföld hírei hátsó borító
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSA hátsó borító