Fizikai Szemle
1959/5. 9. évf. 5. sz.
1959. május

Pócza Jenő: Evangelista Toricelli 135
Koltay Ede: Nagyenergiájú részecskegyorsítók új szerkesztési elve 139
Voszkoboinik, D.: A nukleáris fegyverek hatásai 145
Szabó János: Elemek, atomok, periódusos rendszer II. 150
A FIZIKA TANÍTÁSA
Szimán Oszkár: A napállandó mérése vízkaloriméterrel
158
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
L. L.: Beszámoló a spektroszkópiai kollokviumról
161
Raman, C. V.: Budapesti látogatás hátsó borító
A külföld hírei hátsó borító