Fizikai Szemle
1959/4. 9. évf. 4. sz.
1959. április

Nagy Ernő: A rakéták és a rakétahajtóművek működésének mechanikai alapjai 99
Hédervári Péter: A Hold fizikai vizsgálatának néhány eredménye 105
Ivanenko, D. D.: Az elemi részek fizikájának fejlődése 111
Nagy Tibor: A buborékkamra 117
Szabó János: Elemek, atomok, periódusos rendszer I. 122
KÖNYVSZEMLE
K. F.: Vermes Miklós: A relativitáselmélet
125
A FIZIKA TANÍTÁSA
Bothe, Walter: Néhány jótanács ifjú fizikusoknak
126
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Beszámoló a "Gázkisülések fizikája" c. Kollokviumról
127
Tarnóczy Tamás: Akadémiai Akusztikai Kutatócsoport 129
A külföld hírei 131