Fizikai Szemle
1959/3. 9. évf. 3. sz.
1959. március

Novobátzky Károly köszöntése 71
Kollokvium a szilárd testek fizikájáról 74
Zsoldos Lehel: A röntgenmikroszkóp 74
Károlyházy Frigyes: Űr és órák 80
Szabó Pál: Neutron-diffrakció alkalmazása az anyag-finomszerkezeti kutatásban III. 85
A FIZIKA TANÍTÁSA
Csekő Árpád: Demonstrációs elektrométer feszültségforrással
89
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK Központi Kémiai Kutató Intézet 90
A külföld hírei 92
KÖNYVSZEMLE
T. T.: Dr. Magyari Endre: Grafikus számítások a híradástechnikában
93
V. M.: Horváth Árpád: Az óra regénye 93
ifj. Bartha Lajos: Fraunhofer prozmája 93
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 94