Fizikai Szemle
1959/2. 9. évf. 2. sz.
1959. február

Berkes István-Szabó Ferenc: A II. Genfi Atomenergia Konferencia 39
Arcimovics, L. A.: A szabályozott termonukleáris reakciók vizsgálata a Szovjetunióban 44
Mátrainé Zemplén Jolán: Pósaházi János 52
Szabó Pál: Neutrondiffrakció alkalmazása az anyag-finomszerkezeti kutatásban II. 58
A FIZIKA TANÍTÁSA
Koczkás Gyula: Aero és hydrodinamikai készülék
62
Koczkás Gyula: Sugárvédelmi feladatok iskoláinkban 63
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat előadásai 1958. évben
64
A középiskolai tanárok részére rendezett előadások 1958. évben 64
Dukáti Ferenc: Szabványügyi Hivatal 65
A külföld hírei 65
KÖNYVSZEMLE
M. Gy.: Mielke, H.: Út a végtelenbe
66
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 67