Fizikai Szemle
1959/1. 9. évf. 1. sz.
1959. január

Berényi Dénes: Megjegyzések a magspektroszkópia problémáihoz egy svédországi tanulmányúttal kapcsolatban 3
Yang, C. N.: A paritás megmaradásának tétele és más szimmetriatörvények 8
Lee, T. D.: A gyenge kölcsönhatások és a paritás meg-nem-maradása 13
Szabó Pál: Neutron-diffrakció alkalmazása az anyag-finomszerkezeti kutatásban I. 18
Az 1958. évi Eötvös-verseny 23
K. F.: Pauli, Wolfgang 1900-1958 24
KÖNYVSZEMLE
Cs. Á.: Dr. Vermes Miklós: Tanári segédkönyv
25
A FIZIKA TANÍTÁSA
Nagy Zoltán: Az elektromosság elemi töltésének meghatározása Millikan módszerrel
26
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Kollokvium az elemi részek Fizikájáról
30
Bartha György: A Tihanyi Geofizikai Obszervatórium 32
A külföld hírei 33
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 34