Fizikai Szemle
1958/10. 8. évf. 10. sz.
1958. december

A magfizikusok III. Pugwash-konferenciájának állásfoglalása 299
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat közgyűlésének határozata 302
Horváth János: 50 éves a Langevin-egyenlet, a molekuláris folyamatok dinamikájának alapegyenlete 303
Horváth Árpád: A háromszázéves ingaóra 306
Fogarassy Bálint-Pálinkás József: Kvarc-, atom- és molekulaórák 311
Németh Judit: A magreakciók elmélete III. 316
A külföld hírei 324
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Társulatunk ezévi közgyűlése
325
Bródy és Schmid díjasaink 326
A külföld hírei 327
KÖNYVSZEMLE
F. I.:Heisenberg, Werner: A mai fizika világképe
327
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító