Fizikai Szemle
1958/8. 8. évf. 8.sz.
1958. október

Horváth Árpád: Petzval József 235
Marx György: Új irányok az elemi részek kutatásában 240
Heisenberg levele Zimmermannhoz 247
Pócza Jenő-Sas Elemér: Kettősen törő kristálygömb 248
Jeszenszky Ferenc: Negatív abszolút hőmérsékletek 250
Németh Judit: A magreakciók elmélete I. 253
A FIZIKA TANÍTÁSA
Bódi Sándor: Négyszögjel-generátor alkalmazása kondenzátor tekercs-áramkör ki- és bekapcsolásánál fellépő jelenségek demonstrálására
259
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
A külföld hírei
260
G. H.: A fővárosi pedagógiai szeminárium 261
KÖNYVSZEMLE
B. E.: Dr. Bozóky László: Védekezés atommagsugárzás ellen
262
Sz. J.: Zemanek, H.: Információelmélet II. 263
T. T.: Tarján Rezső: Gondolkodó gépek 263
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 263