Fizikai Szemle
1958/5. 8. évf. 5.sz.
1958. május

Györgyi Géza: A magerők töltésfüggetlensége és a könnyű atommagok energianívói 139
Nagy Tibor: Egyesített Atommagkutató Intézet (Dubna) 153
Fényes Imre: A termodinamika főtételei II. 160
FIZIKA TANÍTÁSA
Lengyel Sándor: Kettős ingakészülék harmonikus rezgőmozgások összetevésének bemutatására
166
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Kossuth díjasunk
hátsó borító