Fizikai Szemle
1958/4. 8. évf. 4.sz.
1958. április

Erő János: Statikus gyorsító-berendezések 103
Brattain, Walter Houser: A félvezetők felületi tulajdonságai 109
Bardeen, John: A tranzisztor-hatás felfedezése 112
Fényes Imre: A termodinamika főtételei I. 123
Gamow, G.: A relativisztikus város 127
FIZIKA TANÍTÁSA
Groma Géza-Keszthelyiné Lándori Sára: Mérési feladatok a III. éves fizikushallgatók laboratóriumában II.
128
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
H. O.: A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézetének Radiológiai Osztálya
130
Csekő Árpád: A középiskolai fizikatanárok ankétja 131
Fridman, Ja. B.-Usakov, V. N: "Az atomenergia a békéért" című szovjet tudományos-műszaki kiállítás Budapesten 132
A külföld hírei 134
KÖNYVSZEMLE
Gy. G.: Novobátzky, Karl F.-Neugebauer, Theobald: Theoretische Elektrizitätslehre und Wellenoptik
135
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító