Fizikai Szemle
1958/3. 8. évf. 3.sz.
1958. március

Novobátzky Károly: Thomson, W. (1824-1907) 71
Domokos Gábor: A legnagyobb energiájú magkölcsönhatások 76
Szabó János: A turbulencia 82
Kedves Ferenc: Félvezető anyagok tulajdonságai III. 85
FIZIKA TANÍTÁSA
Gémesi József-Szabó János: Az egyetemi felvételi vizsgákról
89
Tóth Lajos-Benkő Károly: Spirálrugóra függesztett gömb rezgőmozgása, ha eséssel indul 91
Barna Péter-Groma Géza-Kurucz István: Mérési feladatok a III. éves fizikus hallgatók laboratóriumában I. 94
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Dr. Deézsi Irén + publikációs jegyzék
97
Szigeti György: A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Kutató Intézete 97
A külföld hírei 98
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító