Fizikai Szemle
1958/2. 8. évf. 2.sz.
1958. február

Kulin György: A mesterséges holdak és az űrhajózás égimechanikájához 35
Erő János: Ionforrások 40
Tarján Rezső: Információelmélet és fizika 49
Kedves Ferenc: Félvezető anyagok tulajdonságai II. 53
A FIZIKA TANÍTÁSA
Gyüdi Sándor: A körmozgás tanításának problémái
60
Csekő Árpád: A folyadékot tartó edény hőokozta tágulásának kimutatása 63
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
K. L.-Z. J.: Beszámoló a II. mátraházi Magfizikai Kollokviumról
64
A. I.-K. D.: Bródy Imre és Schmid Rezső díjasaink 66
A Szegedi Tudományegyetem Elméleti Fizikai Intézete 67
KÖNYVSZEMLE
M. Gy.: Az A. S. T. M. Röntgendiffrakciós adatkatalógusról
hátsó borító
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító