Fizikai Szemle
1957/6. 7. évf. 6. sz.
1957. december

Boros János: Gyulai Zoltán 70 éves 179
Burhop, E. H. S.: Alapvető magfizikai kutatások Nagy-Britanniában 182
Nagy Károly-Szabó János: A folyékony hélium II. 194
A FIZIKA TANÍTÁSA
Koczkás Gyula: Az elektromágneses lencse demonstrálása Crookes-csővel
201
Koczkás Gyula: Egyszerű kísérleti eszköz a felületi feszültség kimutatására Pohl szerint 201
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
1917-1957
202
1957. évben elhangzott budapesti előadások az egyesületben 202
Az Építőipari Műszaki Egyetem Kísérleti Fizikai Intézete 202
A külföld hírei 203
KÖNYVSZEMLE
K. L.:Fenyves Ervin: Atommagsugárzások mérése
204
N. Zs.: Richter, O.-Voss R.: A finommechanika szerkezeti elemei 204
P. L.: Csillagászati évkönyv az 1957. évre 204
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 205