Fizikai Szemle
1957/5. 7. évf. 5. sz.
1957. október

Horváth Árpád: Jedlik Ányos élete és alkotásai 139
Flórián Endre: Természetes és mesterséges radioaktív anyagok a légkörben 149
Marx György: Tükörszimmetrikus-e a természet? 156
Sorok egy meglepő felfedezésről 165
Heber, Jena G.: Megjegyzések a tér-idő kontinuum kiméréséhez 166
Nagy Károly-Szabó János: A folyékony hélium 169
A FIZIKA TANÍTÁSA
Tarnóczy Tamás: Fizikusképzés Göttingában
174
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Az Országos Onkológiai Intézet Fizikai Laboratóriuma
175
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító