Fizikai Szemle
1957/2-3. 7. évf. 2-3. sz.
1957. április - június

Pócs Lajos-Simonyi Károly: A szabályozható fúziós energiatermelés megvalósításának lehetőségéről 3
Almár Iván: Kutatómunka mesterséges holdakkal 53
Marx György: A kvantumfizika elemei II. 62
Frisch, O. R.: Új energiaforrás? 73
Madas László: A demonstrációs csille 75
A FIZIKA TANÍTÁSA
Benkő Károly-Tóth Lajos: Az inga lengésidejének függése a nehézségi gyorsulástól
78
Bodócs István: Indukált áramlökések iránymeghatározásának új módszere 81
Párkányi László: Az indukált feszültség kimutatása sűrítős elektroszkóppal 84
EGYESÜLETI ÉLET - HÍREK
Pócza Jenő: Beszámoló a "Deutsche Physikalische Gesellschaft" lipcsei közgyűlésről
85
Fényes Imre: Neumann János 85
KFKI Kozmikus Sugárzási Osztálya 87
A külföld hírei 86
Fenyves Ervin: A KFKI Kozmikus Sugárzási Osztálya 87
KÖNYVSZEMLE
Keszthelyi Lajos-Nagy Károly: A Magyar Fizikai Folyóiratról
88
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító