Fizikai Szemle
1957/1. 7. évf. 1.sz.
1957. február

Jakucs István-Barna Péter: Hatvani István (1718-1786) 3
Kiss Dezső: Régészeti kormeghatározás C14-gyel 10
Lamb, Willis E.: A hidrogénatom finomszerkezetéről 16
Gyulai Zoltán: Szabó Gábor 20
Marx György: A kvantumfizika elemei I. 21
Kulin György: Az Arend-Roland üstökös 27
A FIZIKA TANÍTÁSA
Csekő Árpád: Elektromágnes zárási és nyitási áramerősségének vizsgálata
29
EGYESÜLETI ÉLET
Fenyves Ervin: Budapesti Kozmikus Sugárzási Konferencia
30
Az Eötvös-verseny 30
Gyulai Zoltán: Tarján Ferenc 31
A külföld hírei 31
KÖNYVSZEMLE
Sz. J.: Zemanek, Heinz: Információelmélet I.
32
Gy. G.: Horváth János: Elméleti optika 33
A Magyar Fizikai Folyóirat újabb számai 33
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 35