Fizikai Szemle
1956/4. 6. évf. 4.sz.
1956. július

Javaslatok a második ötéves terv irányelveihez 111
Sándor Endre: A 60 éves röntgensugárzás 113
Watt, Robert Wattson, Sir: A tudományos dolgozók nevelése 126
Kedves Miklós: Síkfelülettel határolt fénytörő anyagokban keletkező virtuális képek 129
A FIZIKA TANÍTÁSA
Darvas Andor: Egyszerű áramlási kísérletek egyszerű eszközökkel
137
KÖNYVSZEMLE
V. M.: Wilson, Mitchell: Villámok között
141
N. L.: Öveges József: Elektromosságtan és az élet 141
N. L.: Öveges József: A legújabb kor fizikája 141
A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézetének Közleményei 142
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 142