Fizikai Szemle
1955/6. 5. évf. 6.sz.
1955. december

Berényi Dénes: Gamma-spektroszkópia II. 167
Deézsi Irén: Schmid Rezső tudományos munkássága + publikációs jegyzék 178
A IV. Magyar Fizikus Vándorgyűlés 185
A IV. Magyar Fizikus Vándorgyűlésen elhangzott előadások kivonatai 186
A FIZIKA TANÍTÁSA
Madas László: Kísérletek univerzális fázisjelzővel
188
EGYESÜLETI ÉLET
Tarján Ferenc 70 éves
192
Kandidátusi értekezések megvédése 193
Pályázati felhívás 193
KÖNYVSZEMLE
Magyar Fizikai Folyóirat új számai
194
Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézetének Közleményei 195
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 195