Fizikai Szemle
1955/5. 5. évf. 5.sz.
1955. október

Berényi Dénes: Gamma-spektroszkópia I. 131
Horváth János: Enrico Fermi 1901-1954 139
Dukáti Ferenc: Fizikai mennyiségek elnevezése és jelölése 144
Gyarmati István: id. Szily Kálmán fizikai munkássága 147
A FIZIKA TANÍTÁSA
Vozáry Pálné: Gázok hőkitágulási együtthatójának meghatározása a Melde-féle csővel
157
EGYESÜLETI ÉLET
Budapesti előadások
158
A vidéki csoportok munkája 160
KÖNYVSZEMLE
M. Gy.: Simonyi Károly: Villamosságtan
162
N. K.: Ivanenko, D.-Szokolov, A.: Klasszikus térelmélet 163
T. Gy.: Valkó Iván Péter: Érzékszerveink és a technika 164