Fizikai Szemle
1955/4. 5. évf. 4.sz.
1955. július

A Szovjetunió segítsége a magyar népnek 95
Einstein, Albert 1879-1955 96
Infeld, Leopold: A relativitás-elmélet története 96
Einstein, Albert: Hogyan született meg az általános relativitáselmélet? 101
Sándor Endre: Finomszerkezet vizsgálat röntgensugarakkal I. 103
A FIZIKA TANÍTÁSA
Huszka Ernőné: A Thomson- képlet mennyiségi igazolása a középiskolában katódoszcilloszkóppal
114
Tarján Imre-Mátrainé Kardos Margit: Demonstrálás függőleges síkban 116
EGYESÜLETI ÉLET
R. P.: Relativitáselméleti Kollokvium
117
Társulatunk F. Joliot-Curie születésnapja alkalmából jókívánságait fejezte ki a nagy tudósnak 120
Klubest a középiskolai fizikaszakos tanárok képzésének aktuális kérdéseiről Szegeden 120
1955. évi Kossuth díjasaink 121
M. Gy.: Albert Einstein emlékülés Berlinben 122
FELADATOK
Kitűzött új feladatok
123
Megoldások 123
KÖNYVSZEMLE
A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézetének Közleményei
125
K. L.-N. K.: Acta Physica legújabb száma 125
N. K.-K. L.: A Magyar Fizikai Folyóirat új számai 126
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 128