Fizikai Szemle
1955/2-3. 5. évf. 2-3.sz.
1955. április

Szabadságunk tizedik évfordulójára 35
Szigeti György: Visszatekintés az Eötvös Loránd Fizikai Társulat eddigi működésére 36
Tarján Imre: Tanulmányút a Szovjetunióban 38
Keszthelyi Lajos: Az elemek periódusos rendszere 40
Román Pál: A fizikai vákuum 50
Bozóky László: A röntgen egységgel kapcsolatos elvi és mérési kérdésekről 60
A MAGYAR FIZIKA ÚTTÖRŐI
Jakucs István: Segner András
65
A FIZIKA TANÍTÁSA
Marx György: A mechanika alaptörvényeinek szerepe az oktatásban
69
Goll György: Fényelektromos hatás kimutatása ködfénylámpával 75
FELADATOK 76
EGYESÜLETI ÉLET
Budapesti előadások
76
Bródy Imre emlékülés 78
Kitüntetések 78
Kandidátusi disszertációk megvédése 79
Külföldi utak 80
Ankét a magyar fizikai könyvkiadás helyzetéről 80
Határozatok 83
KÖNYVSZEMLE
N. Zs.: Faragó Péter-Pócza Jenő: Elektronfizika
84
M. Gy.: Horváth Árpád: A varázsinga 84
Sz. G.: Slater, J. C.: Mikrohullámú elektronika 85
V. M.: Ljapunov, B.: Harc a sebességért 85
N. K.-K. L.: A Magyar Fizikai Folyóirat II. kötet 4., 5., 6. számának ismertetése 85
N. K.-K. L.: Az Acta Physica új számai 87
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL
Javaslat az elemi részecskék egységes elnevezésére
88