Fizikai Szemle
1955/1. 5. évf. 1.sz.
1955. február

Györgyi Géza: Az elektron 3
Fényes Tibor: A radióaktív alfa-bomlás elméletéről 10
Schatzman, Evry: Kritikai megjegyzések a Nyugat-Európában és Amerikában elterjedt kozmogóniai elméletekről 15
Madas László: Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tanszerkiállításához 20
Kassai Ernő: Eszköz az egyenletes körmozgás és a rezgőmozgás kapcsolatához 25
EGYESÜLETI ÉLET
Ankét a Magyar Fizikai Folyóirat-kiadás helyzetéről
25
Az 1954. évi Eötvös-fizikai verseny 31
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL
Kulin György: Az október 25-i meteorjelenség
32