Fizikai Szemle
1953/6. 3. évf. 6. sz.
1953. december

Infeld, Leopold: Copernicus hatása a gravitáció elméletének fejlődésére 139
Földes István-Herczeg Tibor: A bolygók keletkezése II. 143
Mátrai Tibor: A spektroszkópia fejlődése hazánkban a felszabadulás óta 149
Kedves Miklós: Fénytörés és egyéb jelenségek üvegcsőben 153
Tarján Imre-Voszka Rudolf: Néhány kísérlet a Rayleigh-féle szórással kapcsolatban 157
A KÖZÉPISKOLAI TANÁR LABORATÓRIUMÁBÓL
Tóth Lajos: Henger és gömb legördülése a lejtőn
159
LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ
Gyulai Zoltán: Egy mechanikai analógia
162
EGYESÜLETI ÉLET
Egri csoportunk működése
163
Pécsi csoportunk működése 163
Veszprémi csoportunk működése 163
KÖNYVSZEMLE 164
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 165