Fizikai Szemle
1953/4. 3. évf. 4. sz.
1953. október

Az I. Magyar Fizikus Kongresszus 81
Károlyházi Frigyes: Foton 88
Bardócz Árpád: Ipari emissziós színképelemzés 95
Kedves Miklós: Tükörképek és egyéb jelenségek üvegcsőben 100
A KÖZÉPISKOLAI TANÁR LABORATÓRIUMÁBÓL
Juszkovics, V. F.: A politechnikai képzés kérdései a középiskolai fizika-tanításban
104
EGYESÜLETI ÉLET
Budapesti előadóülések
hátsó borító