Fizikai Szemle
1953/3. 3. évf. 3. sz.
1953. augusztus

A fizikai kutatás fejlődése hazánkban a felszabadulás óta 57
Marx György: Relativitáselmélet és alkalmazásai 58
Nagy Károly: Kvantumelmélet 61
Faragó Péter-Pócza Jenő: Elektronika 65
Fenyves Ervin: Kozmikus sugárzás 67
Szamosi Géza: Az atommag elmélete 69
Pauncz Rezső: Atomok elmélete 71
Pauncz Rezső: Molekulák elmélete 73
Fényes Imre: Termodinamika és statisztikus mechanika 76
Hoffmann Tibor: A szilárd anyag elmélete 77
Boros János-Szalay László-Bodó Zalán: Félvezetőkutatás 79