Fizikai Szemle
1953. 3. évf. 2. sz.
1953. május

Sztálin, J. V. 29
Cornides István: Modern tömegspektroszkópia 30
Tarnóczy Tamás: Hangfókuszáló eszközök 39
A KÖZÉPISKOLAI TANÁR LABORATÓRIUMÁBÓL
Tamás Gyula-Tarján Imre: Előadási kísérletek a rezgőmozgással, hullámmozgással és hangjelenségekkel kapcsolatban III.
43
Gazdasági és Műszaki Akadémia I. Általános Műszaki Tanszékének Munkaközössége:Néhány új mechanikai eszköz 48
Gelléri Emil: Kísérletek hőérzékeny anyaggal 51
EGYESÜLETI ÉLET
Budapesti előadóülések
52
Az Eötvös Loránd Tanulmányi Verseny 54
1953. évi Kossth-díjasaink 55
KÖNYVSZEMLE
Az Acta Physica I. kötete
hátsó borító