Fizikai Szemle
1953. 3. évf. 1. sz.
1953. február

Tarnóczy Tamás-Somhegyi Károly: Égési folyamatok befolyásolása akusztikus energiával 1
Marx György: A béta-bomlás és a neutrínó 6
Bernolák Kálmán: Fáziskontraszt-mikroszkóp 15
Marx György: A centrifugális erőről 20
Jánossy Lajos: A centrifugális erőről szóló vitához 22
A KÖZÉPISKOLAI TANÁR LABORATÓRIUMÁBÓL
Tamás Gyula-Tarján Imre: Előadási kísérletek a rezgőmozgással, hullámmozgással és hangjelenségekkel kapcsolatban II 22
Frenkel, Jakov Iljics 25
EGYESÜLETI ÉLET
Hajókirándulás
26
Szegedi csoportunk működése 26
Az 1952. évi Bródy Imre és Schmid Rezső díjak 27
KÖNYVSZEMLE
B. Á.: Országos Műszaki Könyvtár - Fizika
28
R. P.: Az Acta Physica új száma 28
R. P.: Az osztályközlemények új száma 29
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító