LXIV. évf.
2014. július - augusztus
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Bokor Nándor: A távolságról és a sebességrôl, a Hubble-törvény kapcsán felsorol   N. Bokor: On distance and velocity in Hubble's law
felsorol   Hirn Attila, Pázmándi Tamás, Deme Sándor: Sugárvédelem a világűrben felsorol   A. Hirn, T. Pázmándi, S. Deme: Radiation protection in space
felsorol   Balla Áron, Márkus Ferenc: A reaktormérgezés kiküszöbölésének lehetőségei sóolvadékos reaktorokban felsorol   Á. Balla, F. Márkus: The possibilities of detoxicating molten salt nuclear reactors
felsorol   Hopp Béla, Csizmadia Tamás, Tápai Csaba, Vass Csaba, Kiss Bálint, Smausz Kolumbán Tomi: Nem-reflektáló nanostruktúrák előállítása tömbi fémfelületeken femtoszekundumos lézeres besugárzással felsorol   B. Hopp, T. Csizmadia, Cs. Tápai, Cs. Vass, B. Kiss, T. Smausz: The preparation of nonreflecting nanostructures on metal surfaces by extremely short laser pulses
felsorol   Utry Noémi, Ajtai Tibor, Smausz Kolumbán Tomi, Kecskeméti Gabriella, Tápai Csaba, Pintér Máté, Hopp Béla, Bozóki Zoltán: Lézergenerált korom-aeroszolok fotoakusztikus vizsgála felsorol   N. Utry, T. Ajtai, T. Smausz, G. Kecskeméti, Cs. Tápai, M. Pintér, B. Hopp, Z. Bozóki: The photoacustical analysis of laser-made soot aerosols
felsorol   Jójárt Péter, Börzsönyi Ádám, Osvay Károly: Lineáris optikai módszer vivô-burkoló fázis csúszásának mérésére felsorol   P. Jójárt, Á. Börzsönyi, K. Osvay: A linear optical method of measuring relative shifts of layers
felsorol   Havancsák Károly, Kalácska Szilvia, Baris Adrienn, Dankházi Zoltán, Varga Gábor: Visszaszórtelektron-diffrakciós vizsgálatok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen - 2–. rész felsorol   K. Havancsák, Sz. Kalácska, A. Baris, Z. Dankházi, G. Varga: Research at Eötvös University concerning electron backscatter diffraction -– part 2
felsorol   Sebők Béla, Kiss Gábor: Gázok transzportja membránokon keresztül: permeabilitás, diffúziós állandó és oldhatóság mérése felsorol   B. Sebők, G. Kiss: Gas transport through membranes: the measurement of permeability, diffusion constant and solubility
VÉLEMÉNYEK
felsorol   Wiedemann László: Néhány ismeretelméleti megjegyzés fizikus indíttatásra

OPINIONs
felsorol   L. Wiedemann: Some philosophical remarks of a physicist
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Beke Tamás: Termoakusztikus hanghatás vizsgálata Rijke-csô segítségével

TEACHING PHYSICS
felsorol   T. Beke: The analysis of thermoacustical effects with the Rijke tube
felsorol   Hömöstrei Mihály: Feketetest-sugárzás és alkalmazás felsorol   M. Hömöstrei: Black body radiation and its applications
felsorol   Kuczmann Imre: A diákok hidrosztatikai nyomással kapcsolatos tudásszintje és tévképzetei felsorol   I. Kuczmann: What students know and what they misunderstand concerning hydrostatical pressure
felsorol   Nagy Mária, Radnóti Katalin: A grafikus ábrázolás szerepe a fizika oktatásában - egy felmérés tükrében felsorol   M. Nagy, K. Radnóti: The role of graphic displays in the teaching of physics
felsorol   Hágen András: A Strouhal-szám: egy érdekes adat a madarak és rovarok repülésének vizsgálatához felsorol   A. Hágen: The Strouhal number: an interesting characteristic of bird and insect flight
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol   Búcsú Huszár Miklóstól

felsorol   A társulati élet hírei
     - Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat közhasznúsági jelentése a 2013. évről
     - Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2014. évi Küldöttközgyűlése

felsorol   Az akadémiai élet és a nagyvilág hírei
     - A sokszínű fizika ünnepe: 60 éves a CERN
     - Kutatás Majorana-neutrínók után az EXO-200 adatok alapján
     - A Brookhaven Laboratórium legújabb nagyberendezése: az NSLS-II
     - Két óriásbolygó cirkálhat láthatatlanul a Pluto mögött

felsorol   Európai érdekességek a "Europhysics News" válogatásából (2014. május-június)
NEWS