LXIII. évf.
2013. július-augusztus
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Szabó Róbert, Szabó M. Gyula: Kepler-bolygók kavalkádja (HTML) vagy PDF felsorol   R. Szabó, M. J. Szabó: Kepler planets discovered by the dozen
felsorol   Serényi Miklós, Csík Attila: Hidrogéntartalmú amorf szilícium/germánium multiréteg strukturális stabilitása – II. rész felsorol   M. Serényi, A. Csík: The structural stability of a multilayer system of amorphous silicon/germanium paired elements – part II
felsorol   Egri Ádám, Horváth Gábor: Gömbihibamentes egy- és kétfókuszúság: a trilobitalencsék magjának optikai szerepe – I. rész felsorol   Á. Egri, G. Horváth: Spherically corrected monofocality or bifocality: optical functions of the central core in lenses of trilobite eyes – part I
felsorol   Kertész Krisztián, Piszter Gábor, Vértesy Zofia, Biró László Péter, Bálint Zsolt: Színek harmóniája: a boglárkalepkék szerkezeti kék színének fajfelismerési szerepe – I. rész (HTML) vagy PDF felsorol   K. Kertész, G. Piszter, Z. Vértesy, L. P. Biró, Zs. Bálint: The well-tuned blue: the role of structural colours as optical signals in species recognition of a local butterfly fauna – part I
felsorol   Hágen András: Az erdélyi iguanodon nyomfosszíliából becsült mozgássebessége felsorol   A. Hágen: The estimation of dinosaur velocities based on the analysis of their footprints
felsorol   Wirth Lajos: Kétszázötven éves a newtoni fizika hazánkban – Kerekgedei Makó Pál pályaképe (HTML) vagy PDF felsorol   L. Wirth: Two and a half centuries ago: Newton's physics presented in Hungary by P. Makó
felsorol   A. Szála Erzsébet: Szily Kálmán emlékezete felsorol   E. A. Szála: Remembrance K. Szily
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Egri Sándor, Máth János: Fizikatanítás: mit, hogyan, kinek?
TEACHING PHYSICS
felsorol   S. Egri, J. Máth: Teaching physics: what, how, to whom?
felsorol   Stonawski Tamás: A követési távolság fizikája (HTML) vagy PDF felsorol   T. Stonawski: The physics of safety gaps
felsorol   Csörgő Tamás: Hogyan csinálhatunk kvarkanyagból Higgs-bozont? – II. rész felsorol   T. Csörgő: How to "make" a Higgs-boson using quark matter – part II
felsorol   Nagy Mária, Radnóti Katalin: Problémamegoldás a Boltzmann-eloszlás témakörében (HTML) vagy PDF felsorol   M. Nagy, K. Radnóti: The solving of Boltzmann distribution problems
felsorol   Radnóti Katalin: XVI. Szilárd Leó Nukleáris Tanulmányi Verseny – 1. rész felsorol   K. Radnóti: Report on the XVI. Leo Szilárd Contest in nuclear physics – part I
felsorol   Baranyai Klára: Olvadó jéghegyek, melegedő tengerek felsorol   K. Baranyai: Melting icebergs, warmer oceans
felsorol   A legnagyobb citromerőmű felsorol   The biggest lemon power station
VÉLEMÉNYEK
felsorol   Válas György: A klímaváltozásokról (HTML) vagy PDF
OPINIONS
felsorol   G. Válas: On climate changes
felsorol   Kérdés válasz nélkül (Trócsányi Zoltán, Horváth Dezső) felsorol   Question without answer (Z. Trócsányi, D. Horváth)
KÖNYVESPOLC
felsorol   Bencze Gyula: Természet Világa: A mi világunk
BOOKS
felsorol  
HIREK - ESEMÉNYEK
felsorol   - Nagy Imre, 1931–2012
felsorol   - Tar Domokos, 1932–2013
felsorol   - A társulati élet hírei
         - Az Eötvös Loránd Fizikai - Társulat közhasznúsági jelentése a 2012. évrôl
         - Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2013. évi Küldöttközgyűlése
EVENTS
felsorol