cimlap

Fizikai Szemle
2012. július-augusztus
LXII. évf.

Teljes szám

TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Blahó Miklós, Egri Ádám, Horváth Gábor, Hegedüs Ramón, Kriska György, Jósvai Júlia, Tóth Miklós, Kertész Krisztián, Biró László Péter: A cirkulárisan fénypolarizáló szkarabeuszok nem reagálnak a cirkuláris polarizációra - I. rész felsorol   M. Blahó, Á. Egri, G. Horváth, R. Hegedüs, G. Kriska, J. Jósvai, M. Tóth, K. Kertész, L. P. Biró: No reaction to circularly polarized light by scarabs although expected for these polarizing beatles - part I
felsorol   Gazda István: A tudománytörténész id. Szily Kálmán (HTML) vagy PDF felsorol   I. Gazda: Kalman Szily Sr., historian of sciences
felsorol   Laczik Bálint: A kochleoid vonalzó (HTML) vagy PDF felsorol   B. Laczik: The cochleoid ruler
felsorol   Fonyó Attila: Az orvosi fizika kialakulása Budapesten felsorol   A. Fonyó: Early years of medical physics in Budapest
felsorol   Hartmann Ervin: Tarján Imre a magyar kristályfizikában felsorol   E. Hartmann: I. Tarján and crystal physics in Hungary
felsorol   Rontó Györgyi: Tarján professzor hagyatéka (HTML) vagy PDF felsorol   G. Rontó: The heritage of Prof. Tarján
felsorol   Kövesi-Domokos Zsuzsa: Kozmikus sugárzás extrém energiákon - I. rész (HTML) vagy PDF felsorol   Z. Kövesi-Domokos: Cosmic radiation at extreme energies - part I
felsorol   Simon Attila: Úton az extraszoláris holdak felfedezése felé felsorol   A. Simon: Looking forward to discovering extrasolar moons
VÉLEMÉNYEK
felsorol   Oláh Károly: Az entrópiaprobléma - I. rész
OPINIONS
felsorol   K. Oláh: The entropy problem - part I
felsorol   Neutrínó - áltudomány? (Nándori István, Trócsányi Zoltán) (HTML) vagy PDF felsorol   Do we have neutrino science or not? (I. Nándori, Z. Trócsányi)
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Joó Árpád: Dermesztő hajtósugár és 120 N tolóerô (HTML) vagy PDF
TEACHING PHYSICS
felsorol   A. Joó: Ice cold jet, 120 N driving force
felsorol   Wiedemann László: Hullámcsoportok, Lecher-vezeték felsorol   L. Wiedemann: Wave groups on Lecher pairs
felsorol   Sándor-Kerestély Ferenc: IX. Wigner Jenő Országos Fizikai Feladatmegoldó Verseny felsorol   F. Sándor-Kerestély: The Eugene Wigner Competition in solving problems in physics
felsorol   Pál Mihály: Demonstrációs mechanikai mérések digitális technológiával (HTML) vagy PDF felsorol   M. Pál: Mechanical measurements demonstrated using digital equipment
felsorol   Légrádi Imre: Az elektromos házicsengő működése felsorol   I. Légrádi: How home electric bells work
felsorol   Kovács László: Eötvös demonstrációs ingája - újrahangszerelve (HTML) vagy PDF felsorol   L. Kovács: The newly tuned demonstration pendulum of Eötvös
felsorol   Härtlein Károly: Kísérletezzünk otthon! felsorol   K. Härtlein: Physical experiments to be performed at home
KÖNYVESPOLC
felsorol   - Jubileum - 50 éves az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja
felsorol   Inzelt György: Mély kútforrása a bölcsességnek Vegyészek és vegyületek - esszék a természettudomány világából
felsorol   - Csiszár Imre, Farkas Zsuzsa, Gyôri István, Mezô Tamás, Molnár Miklós, Nagy Anett: Tematikus feladatgyűjtemény fizikából CD-melléklettel
BOOKS
felsorol  
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol   Berényi Dénes, 1928-2012
felsorol   A társulati élet hírei
    - Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2012. évi Küldöttközgyűlése
    - Alkalmazásorientált funkcionális anyagok - Ôszi Iskola
felsorol   Az akadémiai élet hírei
    - MTA TTK MFA kutatótábor: középiskolások a kutatólaborban - Ötödik alkalommal is sikerrel zárult a "Tanuljunk egymástól" nyári iskola
    - Nyíregyházáról az MTA nyári táborába
    - Akadémiai kutatóközpontban azonosították a szupravezetôkön belüli kölcsönhatásokat
    - Akadémiai kutatóközpontban ellenôrzik a CERN adatait
felsorol   Hírek itthonról a nagyvilágból
    - Tíz éves a Varázskuckó, Debrecen
    - Nagy valószínűséggel megtalálták a Higgs-bozont
    - Keleten a fény
    - Az Oak Ridge Nemzeti Laboratórium és a Tennessee Egyetem kutatói feltérképezték az atommagok sokaságát
    - Nagy tiltakozást váltott ki a japán atomreaktor újraindítása
felsorol   Hírek az Univerzumból
    - Magántulajdonú űrszonda fogja a veszélyes aszteroidákat felkutatni
    - A Vénusz-átvonulás legszebb képei
EVENTS
felsorol