cimlap

Fizikai Szemle
2010. június
LX. évf.

Teljes szám

TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Büki Gergely: A földben termett energia hasznosítása (HTML) vagy PDF felsorol   G. Büki: Making use of the energy set free in the Earth's interior
felsorol   Holl András: A tudományos cikkek és adatok akadálytalan és hosszú távú elérhetőségéről felsorol   A. Holl: About the free and long lasting access to scientific papers and data
felsorol   Rékai János: Adalékok a tranzisztor előtörténetéhez (HTML) vagy PDF felsorol   J. Rékai: Addenda to the history of inventing the transistor
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Wiedemann László: Problémamegoldás a fizikában
TEACHING PHYSICS
felsorol   L. Wiedemann: Problem solving in physics
felsorol   Bartos-Elekes István: A szabadesés kísérleti tanítása a nagyváradi Ady Endre Líceumban felsorol   I. Bartos-Elekes: Experiments performed in the Ady Endre Lyceum (Nagyvárad) when free fall is taught
felsorol   Vida József: Izgalmak a Varázstorony vetélkedő döntőjén felsorol   J. Vida: Exciting final phase of the "Magic Tower" competition
felsorol   Jaloveczki József: Fizika kísérleti bemutató (HTML) vagy PDF felsorol   J. Jaloveczki: Physical demonstration experiments
VÉLEMÉNYEK
felsorol   Egyed Sándor: Hol kezdődik a metafizika?
OPINIONS
felsorol   S. Egyed: Where does metaphysics "come in"?
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol  
EVENTS
felsorol