cimlap

Fizikai Szemle
2009. december
LIX. évf.

Teljes szám

TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Szalay-centenáriumi nap - ATOMKI, Debrecen (Fülöp Zsolt) (HTML) vagy PDF felsorol   A. Szalay - centenary celebration day at the ATOMKI Institute, Debrecen (Zs. Fülöp)
felsorol   Berényi Dénes: Szalay Sándor (HTML) vagy PDF felsorol   D. Berényi: Alexander Szalay
felsorol   Szalay A. Sándor: Élmények, tapasztalatok és egyéniségformálódás egy tudós családban (HTML) vagy PDF felsorol   A. S. Szalay: Events, observations and the forming of my individuality in a scientist's family
felsorol   Hamvas István: A hazai urán felsorol   I. Hamvas: The Hungarian uranium
felsorol   Svingor Éva: Szolgáltatunk? Vagy szolgálunk? felsorol   É. Svingor: Do we provide or do we serve?
felsorol   Kiss Árpád Zoltán: Gyorsított ionnyalábokkal végzett kutatások az ATOMKI-ban (HTML) vagy PDF felsorol   Á. Z. Kiss: Accelerated ion beam research at ATOMKI
felsorol   Balogh Kadosa, Pécskay Zoltán: Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége felsorol   K. Balogh, Z. Pécskay: The K-Ar Laboratory of ATOMKIand its activities
felsorol   Galuska László: Szalay professzor hatása a debreceni nukleáris medicinára felsorol   L. Galuska: Professor Szalay's influence on the nuclear medicine in Debrecen
felsorol   Molnár Árpád: Szalay Sándor, a szonokémia úttörője (HTML) vagy PDF felsorol   Á. Molnár: Alexander Szalay, a pioneer of sonochemistry
felsorol   Győri Zoltán: Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről felsorol   Z. Győri: Alexander Szalay's observations on the soil-plant system
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol  
EVENTS
felsorol