cimlap

Fizikai Szemle
2009. október
LIX. évf.

Teljes szám

TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Ligeti Zoltán: Neutrínóoszcillációk és a kvantumállapotok összefonódása felsorol   Z. Ligeti: Neutrino oscillation and quantum entanglement
felsorol   Gabányi Krisztina Éva: Kvazárok gyors fényességváltozásai rádiótartományban (HTML) vagy PDF felsorol   K. É. Gabányi: Fast luminescence variations of quasars in the radio frequency band
felsorol   Varga Péter: A Jánossy-kísérletek -II. (HTML) vagy PDF felsorol   P. Varga: L. Jánossy's experiments -II.
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Eichhardt Iván, Jaloveczki József: Numerikus módszerek a diákköri munkában
TEACHING PHYSICS
felsorol   I. Eichhardt, J. Jaloveczki: Numerical methods in students' circle work
felsorol   Juhász Nándor, Ősz György, Vida József: A XIX. Öveges József Fizikaverseny országos döntője felsorol   N. Juhász, G. Ősz, J. Vida: The final round of the XIXth Öveges József Students' Competition
felsorol   Holics László, Sükösd Csaba: A hangsebesség hőmérséklettől való függésének kísérleti igazolása (HTML) vagy PDF felsorol   L. Holics, Cs. Sükösd: Experimental proof of the temperature dependence of sound's velocity
VÉLEMÉNYEK
felsorol   Grandpierre Attila: Csillagászat és civilizáció -a csillagászat jelentősége a tudomány és a pedagógus társadalom jövője számára
OPINIONS
felsorol   A. Grandpierre: Astronomy and civilization - the importance of astronomy for the future of science and of the community of pedagogues
KÖNYVESPOLC
felsorol  
BOOKS
felsorol  
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol  
EVENTS
felsorol