cimlap

Fizikai Szemle
2009. szeptember
LIX. évf.

Teljes szám

TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Varga Péter: A Jánossy-kísérletek - I. (HTML) vagy PDF felsorol   P. Varga: L. Jánossy's experiments - I.
felsorol   Néda Zoltán, Káptalan Erna: A sokaság ritmusa - meglepő szinkronizációs folyamatok felsorol   Z. Néda, E. Káptalan: Rhythms in crowds - surprising synchronizing processes
felsorol   Kistüttősi Gyula: Kinematika a karteziánus fizikában (HTML) vagy PDF felsorol   G. Kistüttősi: Kinematics in Cartesian physics
felsorol   Oláh-Gál Róbert: Eötvös Loránd és Réthy Mór levelezése felsorol   R. Oláh-Gál: The R. Eötvös - M. Réthy correspondence
felsorol   Magyarországon temették el Hevesy György lányát (Palló Gábor) felsorol   G. Hevesy's daughter buried in Hungary (G. Palló)
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Szórád Endre: Tehetséggondozás a Vajdaságban (HTML) vagy PDF
TEACHING PHYSICS
felsorol   E. Szórád: Patronizing gifted young people in the province Voivodina, Serbia
KÖNYVESPOLC
felsorol   Ponori Thewrewk Aurél: Az ég királynője (Füstöss László)
felsorol   BOOKS
L. Füstöss:A. Ponori Thewrewk: The queen of the sky
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol  
EVENTS
felsorol