cimlap

Fizikai Szemle
2009. március
LIX. évf.

Teljes szám

TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Pál Lénárd: Ötven éve a KFKI-ban (HTML) vagy PDF felsorol   L. Pál: Half a century in the Central Research Institute of Physics
felsorol   Somogyi Gábor, Trócsányi Zoltán: Regularizáció és renormálás: példák a klasszikus fizikából felsorol   G. Somogyi, Z. Trócsányi: Regularization and renormalization - examples in classical physics
felsorol   Laczik Bálint: Szövevényes rajzolatok felsorol   B. Laczik: Methods and devices of drawing complex or special curves and patterns
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Rárosi Ferenc, Papp Katalin: Hertz-kísérletek videomagnóval?
TEACHING PHYSICS
felsorol   F. Rárosi, K. Papp: Hertz's experiments using a videorecorder?
felsorol   Sükösd Csaba: Science on Stage 2008 felsorol   Cs. Sükösd: Science on Stage 2008
felsorol   A 2008. évi Eötvös-verseny ünnepélyes eredményhirdetése (Gündischné Gajzágó Mária) (HTML) vagy PDF felsorol   Solemn proclamation of the results achieved at the Eötvös Contest 2008 (M. Gündisch-Gajzágó)
felsorol   Radnóti Katalin, Pipek János: A fizikatanítás eredményessége a közoktatásban felsorol   K. Radnóti, J. Pipek: The effectivity of the teaching physics in secondary schools
ÁLFIZIKAI SZEMLE
felsorol   A hatodik Budapesti Szkeptikus Konferencia (Füstöss László)
PSEUDO-PHYSICAL REVIEW
felsorol   The VI. Sceptic Conference in Budapest (Füstöss László)
VÉLEMÉNYEK
felsorol   Szondy György: Gondolatok a fizika mibenlétéről
OPINIONS
felsorol   Gy. Szondy: Thoughts about the physics
KÖNYVESPOLC BOOKS
HÍREK - ESEMÉNYEK EVENTS
ATOMOKTÓL A CSILLAGOKIG
felsorol   Szabó György: A tisztességes magatartás kialakulása: játékelméleti elemzés (HTML) vagy PDF
FROM ATOMS TO STARS
felsorol   G. Szabó: How does "fair behavior" come about? An analysis based on the theory of games