cimlap

Fizikai Szemle
LVIII. évf.
2008. szeptember

Teljes szám

TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Patkós András: Entrópia, Planck, Univerzum felsorol   A. Patkós: Entropy, Planck, Universe
felsorol   Trampus Péter: A reaktortartály biztonságának elemzése felsorol   P. Trampus: The safety of reactor vessels
felsorol   Barnaföldi Gergely Gábor, Varga Dezső: GEM, avagy új trend a részecskedetektorok világában felsorol   G. G. Barnaföldi, D. Varga: GEM - a new trend in the world of particle detectors
felsorol   Sós Katalin: A talaj és az útburkolatok radioaktív sugárzása felsorol   K. Sós: The radioactivity of soil and the coating of roads
felsorol   Veszely Gyula: Áramvezetőhöz kapcsolódó felületi töltés és külső villamos tér felsorol   Gy. Veszely: The surface charge on current-carrying objects and its external electrical field
felsorol   Oláh-Gál Róbert: Bolyai János egyik leghosszabb fizika tárgyú kéziratáról felsorol   R. Oláh-Gál: J. Bolyai's longest manuscript dealing with physical problems
felsorol   Berényi Dénes: Alapvető fontosságú eredmények az atomfizikában felsorol   D. Berényi: Results of fundamental significance in atomic physics
VÉLEMÉNYEK
felsorol   Bencze Gyula: Tudásalapú társadalom?
OPINIONS
felsorol   Gy. Bencze: Knowledge as a base of society?
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Jaloveczki József: Kétnapos "fizika-show" az iskolában
TEACHING PHYSICS
felsorol   J. Jaloveczki: A two-day "Physics Show" for schools
felsorol   Eichhardt Iván, Jaloveczki József: Fizikázzunk egyszerűen, számítógéppel felsorol   I. Eichhardt, J. Jaloveczki: Let's study physics the simplest way: using only a computer
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol  
EVENTS
felsorol  
KÖNYVESPOLC
felsorol   Könyvismertető: Emlékirat Kugler Sándornéról
felsorol   Az együtt eltöltött idők emlékére - A könyv PDF-ben a MEK-OSZK honlapján
BOOKS
felsorol   Book review