cimlap

Fizikai Szemle
2008. július-augusztus
LVIII. évf.

Teljes szám

TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Hraskó Péter: Valószínűség felsorol   P. Hraskó: Probability
felsorol   Horváth Dezső: A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell (HTML) vagy PDF felsorol   D. Horváth: The matter theory of particle physics: the Standard Model
felsorol   Király Péter: A kozmikus háttérsugárzás kutatásának története és kilátásai felsorol   P. Király: History and outlooks of background cosmic radiation research
felsorol   Martinás Katalin: Az energiamegmaradás történetéhez (HTML) vagy PDF felsorol   K. Martinás: The law of energy conservation:historical remarks
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Kopasz Katalin, Gingl Zoltán, Makra Péter, Papp Katalin: A virtuális méréstechnika kísérleti lehetőségei a közoktatásban
(HTML) vagy PDF
TEACHING PHYSICS
felsorol   K. Kopasz, Z. Gingl, P. Makra, K. Papp: Virtual measurement methods: how to use them in the experiment-aided teaching of science
VÉLEMÉNYEK
felsorol   Papp Zoltán: Mit értsünk környezetfizikán?
OPINIONS
felsorol   Z. Papp: What should be considered to be “Environment physics
KÖNYVESPOLC
felsorol   Könyvismertető: Berényi Dénes: Szentgyörgyi Zsuzsa (szerk.): Mérnök - tudós - iskolateremtő. Michelberger Pál és kora (HTML) vagy PDF
BOOKS
felsorol   Book review
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol  
EVENTS
felsorol  
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
felsorol   Napjaink korszerű anyagai: a fémhabok (Kádár Csilla, Kenesei Péter)
(HTML) vagy PDF
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
felsorol   Modern materials: metal foams (Cs. Kádár, P. Kenesei)
MELLÉKLET
felsorol   Az elemi részecskék és alapvető kölcsönhatások Standard modellje (Horváth Dezső, Kármán Tamás, Somogyi Gábor)
felsorol   Standard Model poszter (JPG - poszter méretben)
SUPPLEMENT
felsorol   Standard model of fundamental particles and interactions (D. Horváth, T. Kármán, G. Somogyi) (PDF)
felsorol   Standard Model poster (JPG - in poster size)