cimlap

Fizikai Szemle
2008. április
LVIII. évf.

Teljes szám

TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Hajdu János: Korrespondencia-elv, diszperzióelmélet és egy pár kézenfekvőötlet felsorol   J. Hajdu: The correspondence principle, dispersion theory and some naturally occurring thoughts
felsorol   Patkós András: A részecskefizika rejtőzködő szimmetriái felsorol   A. Patkós: Hidden symmetries in elementary particle physics
felsorol   Horváth Gábor, Barta András, Hegedüs Ramón, Pomozi István, Suhai Bence, Susanne Åkesson, Benno Meyer-Rochow, Rüdiger Wehner: Sarkított fénnyel a vikingek nyomában az Északi-sarkvidéken (HTML) vagy PDF felsorol   G. Horváth, A. Barta, R. Hegedüs, I. Pomozi, B. Suhai, S. Åkesson, B. Meyer-Rochow, R. Wehner: Our investigations of polarized skylight near the North Pole - a possible navigation method of vikings
felsorol   Hargittai Magdolna: Maghasadás, fekete lyukak - emlékezés John Archibald Wheelerre (HTML) vagy PDF felsorol   M. Hargittai: Nuclear fission, black holes . . . a John Archibald Wheeler remembrance
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Bokor Nándor: Az elektromágneses és az akusztikai Doppler-effektus elemzése geometriai diagramokkal (HTML) vagy PDF
TEACHING PHYSICS
felsorol   N. Bokor: Characteristics (and differences) of electromagnetic and acoustic Doppler effects visualized by geometrical diagrams
felsorol   Keszőcze László: Békési + csabai + fizika + ankét (HTML) vagy PDF felsorol   L. Keszőcze: Hungarian Secondary Schools' Round Table at Békéscsaba, March 2008
felsorol   Radnóti Katalin: A magfizikai kutatások hőskora, női szemmel - II. felsorol   K. Radnóti: Women in the heroic years of nuclear research - II.
felsorol   A fizika oktatását és kutatását közelről érintő állásfoglalások (HTML) vagy PDF felsorol   Official declarations concerning physics teaching and research
KÖNYVESPOLC
felsorol   Könyvismertető: Berényi Dénes: Szabó Árpád: Magyar természettudósok - fizikusok
BOOK
felsorol   Book review
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol  
EVENTS
felsorol