cimlap

Fizikai Szemle
LVII. évf.
2007. szeptember-október

Teljes szám

TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Almár Iván: Az űrkorszak első félévszázada (HTML) vagy PDF felsorol   I. Almár: The first half century of the cosmic era
felsorol   Kutatás -versenyképesen (Kádár György, Bársony István) (HTML) vagy PDF felsorol   Competitive research (G. Kádár, I. Bársony)
felsorol   Gyulai József: Egyesült anyagtudomány (HTML) vagy PDF felsorol   J. Gyulai: Unified material science
felsorol   Gergely György, Gurbán Sándor, Sulyok Attila, Menyhárd Miklós: Elektrontranszport-paraméterek meghatározása felsorol   G. Gergely, S. Gurbán, A. Sulyok, M. Menyhárd: The determination of electron transport process parameters
felsorol   Vértesy Gábor, Pardaviné Horváth Márta: Mikroméretű monodoménes részecskék mágneses viselkedése felsorol   G. Vértesy, M. Pardavi-Horváth: The magnetic behaviour of the monodomain microparticles
felsorol   Zolnai Zsolt, N.Q. Khánh, Battistig Gábor: A csatornahatás szerepe ionsugaras analitikai és ionimplantációs kísérletekben felsorol   Zs. Zolnai, N.Q. Khánh, G. Battistig: The role of channel effect in analytical or ion beam implantation ion beam experiments
felsorol   Lohner Tivadar, Gergely György, Petrik Péter, Fried Miklós: Az ellipszometria alkalmazása félvezető-fizikai kutatásokban felsorol   T. Lohner, G. Gergely, P. Petrik, M. Fried: The application of ellipsometry in semiconductor physics experiments
felsorol   Nagy Norbert, Pap Andrea Edit, Deák András, Horváth Enikő, Hórvölgyi Zoltán, Bársony István: Periodikus nanostruktúrák makroszkopikusan nagy felületeken (HTML) vagy PDF felsorol   N. Nagy, A.E. Pap, A. Deák, E. Horváth, Z. Hórvölgyi, I. Bársony: Periodical nanostructures on macroscopic surfaces
felsorol   Bérczi Alajos: Elektronmozgás fehérjékben felsorol   A. Bérczi: Electron displacing in proteins
felsorol   Szergényi István: A kollektív előkészítés, az oktatás, a tudomány és a technológiafejlesztés szerepe az energiapolitikában felsorol   I. Szergényi: Collective instruction, education, science and technological progress as means of energy politics
felsorol   Láng Róbert: Tudósok fasora felsorol   R. Láng: The alley of scientists
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Az ELTE Fizika Doktori Iskolája "A fizika tanítása" címmel (Juhász András)
TEACHING PHYSICS
felsorol   The "Education in Physics" graduate school of ELTE (Budapest) University (A. Juhász)
felsorol   Rocard-jelentés - elsőkézből (Szilágyi Zsuzsa interjúja Csermely Péterrel) (HTML) vagy PDF felsorol   The Rocard Report (A talk of Zs. Szilágyi with P. Csermely)
PÁLYÁZATOK
felsorol  
TENDERS
felsorol  
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol  
EVENTS
felsorol