cimlap

Fizikai Szemle
2007. március
LVII. évf.

Teljes szám

TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Trócsányi Zoltán: A kvantum-színdinamika szerepe nagyenergiájú részecskeütközések értelmezésében (HTML) vagy PDF felsorol   Z. Trócsányi: QCD as a help in the interpretation of high energy particle collisions
felsorol   Tanczikó Ferenc, Major Márton, Nagy Dénes Lajos: Molekulanyaláb-epitaxia berendezés az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetben felsorol   F. Tanczikó, M. Major, D.L. Nagy: The molecular beam epitaxy assembly in the MTA KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics
felsorol   Sós Katalin: Építőanyagok radioaktív sugárzása felsorol   K. Sós: The radioactivity of house-building materials
felsorol   Bérczi Szaniszló: A Naprendszer égitestjeinek fejlődése - a kisbolygók (HTML) vagy PDF felsorol   Sz. Bérczi: The evolution of the smaller planets in the Solar System
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Kis Atlasz sorozat a Naprendszerről (Bérczi Szaniszló)
TEACHING PHYSICS
felsorol   A series of small maps of the Solar System (Sz. Bérczi )
felsorol   Lang Ágota, Czupy Judit: Fizikatúra - avagy hogyan mozgassuk meg diákjainkat fizikailag? (HTML) vagy PDF felsorol   Á. Lang, J. Czupy: Making physics attractive as an aim of specially organized “excursions"
felsorol   PÁLYÁZATOK felsorol   TENDERS
KÖNYVESPOLC
felsorol   Könyvismertető: Bódizs Dénes: ATOMMAGSUGÁRZÁSOK MÉRÉSTECHNIKÁI
BOOKS
felsorol   Book review 1
felsorol   Könyvismertető: Korom Erzsébet: FOGALMI FEJLŐDÉS ÉS FOGALMI VÁLTÁS felsorol   Book review 2
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol  
EVENTS
felsorol  
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
felsorol   Szén nanocsövek (Kürti Jenő) (HTML) vagy PDF
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
felsorol   Carbon nanotubes (E. Kürti)