Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2006/12.
A FIZIKAI SZEMLE LVI. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE
Cikk (szerző, cím)év/lapszámoldalszám
60 év a fizika bűvöletében - 75 éves lenne Zimányi József (Lévai Péter)2006/12416
A Mössbauer-effektust felhasználó kutatások Magyarországon (Faigel Gyula)2006/8253
Ádám Péter, Janszky József: Koherens állapotok a kvantumoptikában2006/10325
Andrási Andor: Belső sugárterhelés meghatározása egésztestszámlálással2006/9299
Aszódi Attila: Csernobil 20 éve 2006/4114
Bárdossy György: Amit a cunamikról és okairól ma tudunk2006/246
Barna Dániel: Antianyag-vizsgálatok a CERN-ben2006/5 151
Bebesi Zsófia: A Cassini-Huygens urmisszió legújabb eredményei a Szaturnusznál2006/374
Beke Dezső, Erdélyi Zoltán, Langer Gábor: Keveredés nanoskálán2006/8258
Beköszöntő2006/11
Beszélgetés a 75 éves Lovas Istvánnal (Sailer Kornél)2006/10343
Biró Gábor: Gábor Dénes és M. Zemplén Jolán 1961-es levélváltása 2006/394
Biró István: Mágneses ingák kísérleti tanulmányozása2006/113
Bíró Tamás Sándor: Elosztott tömegek a kvarkanyagban2006/10334
Bujtás Tibor, Nényei Árpád: Az üzemzavar helyreállításának sugárvédelmi kérdései2006/4119
Csizmadia Szilárd: A Plútó osztályozásáról2006/12399
Dombi Péter: Optikai frekvenciametrológia, avagy mire jók a frekvenciafésuk?2006/391
Éber Nándor: Folyadékkristály-televíziók - a 21. század képernyői2006/4123
Farkas Győző: Attoszekundum időtartamú fényimpulzusok2006/12408
Fodor Zoltán, Katz Sándor: Volt-e (van-e) fázisátmenet a Big Bang (Little Bang) során?2006/12393
Fodor Zoltán: Az erős kölcsönhatás fázisdiagramja2006/242
Földes István: Részecskegyorsítás lézerplazmában2006/11365
Füstöss László: Arcképvázlat Gombás Pálról2006/4127
Gergely György: 25 éves a rugalmas elektronszórás-spektrometria2006/11369
Gruiz Márton, Radnai Gyula, Tél Tamás: A rugalmas fonalú ingáról - mai szemmel2006/10337
Hargittai Magdolna: Beszélgetés Telegdi Bálinttal2006/7229
Hommage a Ferenczi György (Hermann G. Grimmeiss)2006/10349
Horváth Dezső: 16 évem a CERN-ben2006/5155
Horváth Gábor, Suhai Bence, Bernáth Balázs, Gerics Balázs, Csorba Gábor,
Gasparik Mihály, Évinger Sándor, Pap Ildikó: Milyen a teherbíró, de könnyű csöves csont szerkezete?
2006/382
Iglói Ferenc: Száz éve halt meg Ludwig Eduard Boltzmann, a statisztikus fizika megalapozója2006/9305
Keszthelyi Lajos: Emlékezés a Mössbauer-effektus hazai alkalmazásának első éveire2006/8254
Király Péter: A Voyager-1 űrszonda kilépett a szuperszonikus napszélbuborékból2006/387
Kiss Csaba: A kozmikus infravörös háttér megfigyelése2006/5145
Koós Antal Adolf: Szén nanocsöveken alapuló szelektív gázérzékelők2006/7226
Kovács Ferenc, Nádas György, Regöly Mérei János, Szebeni Ágnes: Az ultrahang terápiás alkalmazásai2006/8256
Kroó Norbert: Az alapkutatások jövője, különös tekintettel Európára2006/237
Lovas István: Milyen lenne a világ, ha a Planck-állandó zérus volna, a fénysebesség pedig végtelen?2006/373
Márk Géza István: Egy hullámcsomag kalandjai az alagútmikroszkópban2006/6190
Mezei Pál, Cserfalvi Tamás: Gázkisüléses analízis a környezetvédelemben2006/7217
Molnár Mihály: A szén és az idő: radiokarbon kormeghatározás2006/6181
Most lenne 60 éves - megemlékezés Ferenczi Györgyről (Mojzes Imre)2006/10348
Nagy Károly 80 éves! (Csikor Ferenc)2006/12416
Nemcsics Ákos: Vékonyrétegekrol, nanostruktúrákról a napelem ürügyén2006/9293
Németh Judit, Szabados László: A sötét anyag2006/11362
Németh Judit: Hans A. Bethe, a magfizika és a nukleáris asztrofizika egyik szülőatyja2006/7234
Ormai Péter: Radioaktív hulladékok elhelyezése2006/10 329
Pietschmann, Herbert: A neutrínó - múlt, jelen, jövő2006/12
Pozsgai Imre: Mikroszkópia és lokális analízis2006/6185
Pozsgai Imre: Szupravezető röntgendetektorok2006/4109
Pusztai Tamás, Bortel Gábor, Tóth Gyula, Gránásy László: Komplex kristálymorfológiák modellezése három dimenzióban2006/12412
Részecskefizika, ami a Nature szerkesztőit is felvillanyozta! (Patkós András)2006/12397
Ribár Béla, 1930-2006 (Berényi Dénes)2006/4132
Süle Péter: Nanoméretű, ionbombázás-indukált változások vizsgálata atomisztikus szimulációkkal2006/17
Szabó M. Gyula: Nagy égboltfelmérések a csillagászatban2006/12403
Száz éve született Detre László (Szabados László)2006/4131
Szerzőink figyelmébe2006/3108
Szíki Gusztáv Áron: Inkrusztált régészeti kerámiák vizsgálata mikroionnyalábos módszerekkel2006/110
Tél Tamás: A Coriolis-erő és a modern környezetfizika: a lefolyótól a ciklonokig2006/8263
Toró Tibor: Ettore Majorana (1906-1938)2006/8267
Trócsányi Zoltán: A 2006. évi fizikai Nobel-díj2006/11357
Ungár Tamás: Diszlokációk segítik a földkéreg mozgását2006/9289
Vajda György: Energiaellátás a 21. században2006/256
Verő József: Geomágneses pulzációk: hullámok a bolygóközi térből és a magnetoszférából2006/378
Vincze Imre: Harmincöt év mágneses hordaléka2006/250
Vinkó József: Távolságmérés szupernóvákkal: tények és talányok2006/7221
A FIZIKA TANÍTÁSA
A 2006/2007. tanévi Országos Szilárd Leó Fizikaverseny meghirdetése2006/11384
Ambrózy Béla, Mester András, Petróczi Gábor: Fizikaversenyek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében2006/122
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ügyrendje2006/9318
Beszámoló a XVI. Öveges József Fizikaversenyről (Csákány Antalné, Juhász Nándor, Ősz György, Vida József)2006/8271
Csodatorony Szegeden (Nánai László)2006/11352
Fórumok az új rendszerű fizika-érettségi tapasztalatairól2006/4139
Görbe László, Nyerges Gyula, Sebestyén Zoltán, Simon Péter, Ujvári Sándor: Fizikai mérések útközben2006/12420
Gyarmati Csaba: Gyorsan bemutatható Foucault-inga kísérlet2006/10350
Hraskó Péter: A relativitáselmélet tanításáról2006/261
Ifj. Zátonyi Sándor: Fizikás honlapjaim2006/398
Juhász András: Egyszeru kísérletek mágnesekkel2006/11371
Kiss Miklós: Készítsünk napórát2006/4132
Kovács Mihály, a piarista tanár, 1916-2006 (Görbe László)2006/6200
Lang Ágota: Science On Stage, avagy mentsük meg a természettudományok tanítását!2006/5161
Légrádi Imre: A Doppler-képletek egyszerű levezetése2006/8268
Molnár Miklós, Farkas Zsuzsa: Optikai mérések compact disc-kel2006/6197
Nagy Péter: Kvantitatív problémamegoldás Minkowski-diagramon2006/119
Nyerges Gyula: Eratosztenész-mérés2006/396
Nyerges Gyula: Globe at Night - Mi is részt vettünk a felmérésben2006/7240
Radnóti Katalin: A kopernikuszi fordulat2006/7236
Radnóti Katalin: Első éves BSc hallgatók fizikatudása2006/12424
Raics Katalin: A radioaktivitás megismerésének egy jó lehetősége2006/7242
Sebestyén Klára, Simon Péter, Vihartné Balogh Éva: Fizikatanárnak lenni jó2006/9313
Simon Péter: Három, tömegközépponttal kapcsolatos probléma2006/6195
Sükösd Csaba: IX. Országos Szilárd Leó Tanulmányi Verseny2006/8275
Szatmári-Bajkó Ildikó: "Káoszt"? - azt!2006/11376
Ujvári Sándor: Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatairól2006/11380
Vankó Péter: Fizika az erdei iskolában2006/5165
Vankó Péter: Izgalmas mérések a mérnök-fizikus hallgatói laboratóriumban2006/9307
Vida József: Természettudományos varázstorony Egerben2006/6202
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
A 2005. évi fizikai Nobel-díj (Csörgő Tamás)2006/272
A cunami (Jánosi Imre)2006/136
A napenergia modern felhasználási lehetőségei (Horváth Ákos)2006/4144
A sarkított fénytől a Polaroid szemüvegig (Härtlein Károly)2006/3108
Digitális adattárolás I. - Forgó lemezek (Mihály György)2006/5180
eScience (Csabai István, Papp Gábor)2006/8288
Fizikus szemmel a szivárványról (Cserti József)2006/9320
Kozmikus infrahang-diagnosztika (Kolláth Zoltán)2006/11392
Kvantuminformáció (Geszti Tamás)2006/6216
Membrán nanocsövek (Derényi Imre)2006/12432
Rendezetlenségbe fagyva - az üvegállapot sajátosságai (Temesvári Tamás)2006/7252
Szuperötvözet egykristályok - drágakövek a gázturbinákban (Lendvai János)2006/10356
INTÉZETEINK TANSZÉKEINK
Alap- és alkalmazott kutatások az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetében (Spenik Ottó)2006/1 28
BÚCSÚZUNK
Hevessy József, 1931-2005 (Damjanovich Sándor)2006/131
Nágel Ferenc, 1931-2005 (Holló Sándor, Ugrósdy László)2006/264
DOKUMENTUM
A BME közleménye2006/7243
Bush, George W.: State of the Union Address2006/4142
HÍREK - ESEMÉNYEK
2005. évi Fizikai Nobel-díj2006/133
2007-ben kezd működni a Nagy Hadron Ütköztető2006/7251
A 2006. évi Ericsson-díjasok2006/11391
A Jaguár sebessége túlszárnyalta az 50 teraflopot2006/9319
A Magyar Nukleáris Társaság Közgyűlése2006/135
A Magyar Tudomány Ünnepe2006/7246
A Max Planck Társaság delegációjának látogatása az MTA-n2006/7247
A társulati közgyűlés meghirdetése2006/4143
"A tudomány (ismét) színre lép(ett)" (Theisz György, Ujvári Sándor)2006/11390
A Vákuumfizikai Szakcsoport szemináriumai 2006 I. félévében2006/135
A világ legjobb rádiótávcsöveit a bezárás fenyegeti2006/11388
Akadémiai élet2006/136
Akadémiai kitüntetések - Fazekas Patrik, Derényi Imre, Fülöp Zsolt, Petrovay Kristóf, Farkas Illés, Palla Gergely, Pusztai Tamás, Smausz Kolumbán Tamás 2006/4143
Alvin M. Weinberg, 1915-20062006/11387
Antiprotonok a daganatos betegségek sugárterápiájában2006/11387
Arany "buckyballt" fedeztek fel2006/8287
Átadták az idei Rátz Tanár Úr Életműdíjakat2006/11390
Az alapkutatástól az innovációig2006/10354
Az atomoktól a csillagokig2006/2
2006/8
67
288
Az ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazásai Szakcsoportjának szemináriumai 2006. II. félévben2006/7247
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Közhasznúsági jelentése a 2005. évről2006/6210
Az Eötvös Társulat 2006. évi Küldöttközgyűlése2006/6209
Az EXO Projekt2006/9320
Beszámoló a Fizika Évéről (Härtlein Károly, Ujvári Sándor)2006/3101
Bodó Zalán emlékülés (Gergely György)2006/265
Bolyai Nap 20062006/7247
Budapesti Szkeptikus Konferencia 20072006/12430
Detre László-emlékülés az Akadémián (Sz. L.)2006/5179
Díjak, kitüntetések - Beleznay Ferenc, Szörényi Tamás 2006/12429
Egy fiatal változócsillag kitörésének váratlan vége2006/268
Egyszerűbb leképezés egyetlen pixeles kamerával2006/11389
Einstein "legnagyobb tévedése" a legújabb szupernóva-kutatások fényében 2006/269
Elhunyt Zimányi József akadémikus2006/9318
Elkezdődött az Energia Suli2006/9318
Előadások az Öveges József Gyakorló Középiskolában 2006/11391
Előadás-sorozat az óbudai Polaris Csillagvizsgálóban2006/268
Eötvösnek nincs szerencséje (Kovács László)2006/11391
Eötvös-verseny - 20062006/8284
Észak-Korea atomkísérletet hajtott végre?2006/10356
Európában elsőként ....2006/8284
Ezüstizotóp egzotikus radioaktivitása2006/7249
Felhívás jelölésre: Mikola Sándor Díj2006/11392
"Finomítják" a finomstruktúra-állandót2006/8286
Fizikatörténeti labirintus középiskolásoknak2006/135
Fizikusok a technológiai innováció élvonalában2006/136
Hargittai István: Az öt világformáló marslakó - könyvbemutató2006/5180
Három bolygóból álló Naprendszeren kívüli bolygórendszer2006/8286
Hurrikán a Szaturnuszon?2006/11388
IAMPI06 konferencia2006/10355
Ismeretterjesztő filmek a fizikáról2006/3105
Japán csatlakozik a röntgenlézer-építési versenyhez2006/389
Japán holdbázist épít?2006/8286
Kitüntetés - Molnár József2006/136
Kitüntetések - Berényi Dénes, Turiné Frank Zsuzsa2006/267
Kutatás-alkalmazás 2006 rendezvény2006/10355
Kutatók éjszakája2006/9319
Marx György: Gyorsuló idő - könyvbemutató2006/136
Meghívó szemináriumra2006/10355
Megújult csillagász honlap2006/5180
Mérések és a gravitáció Einstein-féle elmélete2006/3105
Mesterséges gömbvillám?2006/7251
"Molekuláris mozi" a fényről2006/8287
MTA-CEA együttműködési megállapodás2006/7246
Nagyenergiájú gammasugarak a Tejútrendszerből2006/7251
Nanofizika és nanotechnológia őszi iskola2006/7247
Nanoméretű elem az emberi szemben2006/3106
Nanoskálán másképpen fénylik az arany2006/269
Negyedik alkalommal osztották ki a Talentum Akadémiai Díjat2006/3104
Nem növekszik tovább az ózonlyuk2006/11389
Nemzetközi Gábor Dénes-díj 2006 fiatal kutatók számára2006/267
Nívódíj 2005 - Horváth Árpád2006/395
Nyolc bolygó van a Naprendszerben2006/8285
Örökségvédelmi napok2006/9318
Ötven éves a dubnai Egyesített Atomkutató Intézet2006/3106
PAMELA útnak indult a világűrbe2006/7250
Pedagógus kutatói pályadíj 20062006/12430
Plútó gyermekei: egy istennő és egy szörnyeteg2006/7252
Pulzárok rengéseinek előrejelzése2006/7251
Regionális diákköri konferencia2006/9319
Részecskefizikai diákműhely2006/268
Rónaszéki László, 1931-2006 (Gyimesi Éva)2006/5179
Simonyi Károly Tudományos Emlékülés, 20062006/8283
Simonyi Károly-díj2006/12429
Spenik Ottó az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia rendes tagja2006/6213
Statisztikus Fizikai Nap2006/3105
Számítógépes módszerek a modern fizikában2006/8285
Székfoglaló előadások2006/267
Szépfalusy Péter 75 éves (Tél Tamás, Sasvári László)2006/6214
Támadás alatt a tudomány2006/7250
Társulati események és tervek a 2005/06-os akadémiai évben2006/133
Tényleg létezik a sötét anyag2006/11388
Tudomány és média - németországi magyar kutatók második találkozója2006/10356
Tudományos ismeretterjesztő film a gravitációról2006/268
Túlzó hírek a kínai fúziós kísérletekről2006/11389
Új akadémiai doktorok2006/267
Új és biztonságosabb reaktor-fűtőanyagok2006/7250
Új módszer galliumnitrid-kristályok növesztésére2006/7249
Új röntgen besugárzási módszer segítheti a sugárterápiát2006/7250
Új spallációs neutronforrás az Oak Ridge Nemzeti Laboratóriumban2006/269
Új szuperszámítógép a Brookhaven Nemzeti Laboratóriumban2006/269
Ünnepi tudományos ülés a 70 éves Zawadowski Alfréd tiszteletére2006/4143
Ünnepi ülésszak az Akadémián Zawadowski Alfréd 70. Születésnapján (Újsághy Orsolya, Borda László, Zaránd Gergely)2006/5178
Űrszikla találkozó2006/8287
Vákuumfizikai szeminárium 2006. május 9-én2006/7247
Vákuumtechnikai tanfolyam2006/6213
Változócsillagászati találkozó2006/268
Világrekord nagyságú mágneses térerősség2006/9320
Wigner Jenő-díj2006/12429
VÉLEMÉNYEK
Az energiaválság mellékterméke (Füstöss László)2006/7243
Győri István: Érettségi és vidéke, avagy "növeli, ki elfödi a bajt"2006/5169
Tél Tamás: Az emelt szintu érettségirol2006/7244
Tóth András: A kétszintű érettségi és az új felvételi rendszer egy műegyetemi oktató szemével2006/6206
KÖNYVESPOLC
Fényes Tibor (szerk.): Atommagfizika (Kiss Ádám)2006/270
Frei Zsolt, Patkós András: Inflációs kozmológia (Abonyi Iván)2006/270
Gazda István (szerk.): Einstein és a magyarok (Füstöss László) 2006/271
Juhász Ferenc, Patkós András, Sükösd Csaba (szerk.): Gyorsuló idő - Marx György válogatott írásai (Meskó Attila)2006/5177
Kecskés Lajos: Egy ölnyi végtelen (Tél Tamás)2006/7252
Litz József: Fizika II. (Abonyi Iván)2006/6215
Nagy Márton: Vermes Miklós, a líceumi diák (Abonyi Iván)2006/136
Ropolyi László (szerk.): Wigner Jenő válogatott írásai (Berényi Dénes)2006/9317
Silberer Vera, Staar Gyula (szerk.): A fizika százada (Berényi Dénes)2006/5177
Staar Gyula: Fizikusok az aranykorból (Abonyi Iván) 2006/11385
Szatmáry Zoltán, Aszódi Attila: Csernobil (Makai Mihály) 2006/4144
Székely László (szerk.): Einstein, a megasztár (Bencze Gyula)2006/3106
Taylor, E.F., Wheeler, J.A.: Téridőfizika (Füstöss László)2006/12427
Zátonyi Sándor: Fizikai kísérletek környezetünk tárgyaival (Härtlein Károly)2006/8282
NÉGYSZÖGLETES KERÉK2006/1
2006/4
2006/8
26
141
281
PÁLYÁZATOK
A Bolyai Kollégium jelentkezési felhívása2006/6208
A jövő század űrállomása2006/132
A Tejútrendszer modellje - pizzából2006/6194
Állásajánlat - MTA RMKI2006/11386
Álláshirdetés - MFA Vékonyréteg-fizika Osztály2006/7246
Az Öveges József díj pályázati felhívása2006/5176
CERN-látogatás2006/133
Doktori iskolák2006/4141
Felhívás javaslattételre - társulati díjak2006/272
Felhívás - kísérletek középiskolában2006/272
Kedvenc naprendszerem2006/12429
Miről mesélnek a csillagok?2006/132
NobELTE pályázat2006/12428
Pályázat kísérleti fizikából2006/7245
Pedagógus kutatói pályázat2006/6208
Science on Stage pályázati felhívása2006/9317
Tudományos kutatói állás az Izotópkutatóban2006/6207
Tudományos kutatói állás az RMKI Biofizikai Osztályán2006/5175