cimlap

Fizikai Szemle
2006. augusztus
LVI. évf.

Teljes szám
magyar angol

TARTALOM

CONTENTS

felsorol  A Mössbauer-effektust felhasználó kutatások Magyarországon (Faigel Gyula) (HTML) vagy PDF felsorol  Current Hungarian research activities based on applying the Mössbauer-effect (J. Faigel )
felsorol  Keszthelyi Lajos: Emlékezés a Mössbauer-effektus hazai alkalmazásának első éveire (HTML) vagy PDF felsorol  L. Keszthelyi: Early applications of the Mössbauer-effect in Hungary
felsorol  Kovács Ferenc, Nádas György, Regöly Mérei János, Szebeni Ágnes: Az ultrahang terápiás alkalmazásai (HTML) vagy PDF felsorol  F. Kovács, G. Nádas, J. Regöly Mérei, Á. Szebeni: Therapeutic applications of ultrasonic radiation
felsorol   Beke Dezső, Erdélyi Zoltán, Langer Gábor: Keveredés nanoskálán felsorol  D. Beke, Z. Erdélyi, G. Langer: Mixing processes at the nano level
felsorol  Tél Tamás: A Coriolis-erő és a modern környezetfizika: a lefolyótól a ciklonokig (HTML) vagy PDF felsorol  T. Tél: The Coriolis force and modern environment physics: sinks and cyclones
felsorol   Toró Tibor: Ettore Majorana(1906-1938) felsorol  T. Toró: Ettore Majorana (1906-1938)
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Légrádi Imre: A Doppler-képletek egyszerű levezetése
TEACHING PHYSICS
felsorol  I. Légrádi: A simple derivation of the Doppler formulae
felsorol   Beszámoló a XVI. Öveges József Fizikaversenyről (Csákány Antalné, Juhász Nándor, Ősz György, Vida József) felsorol  The XVI. "Öveges Physics Contest" (J. Lányi-Csákány, N. Juhász, G. Ősz, J. Vida)
felsorol   Sükösd Csaba: IX. Országos Szilárd Leó Tanulmányi Verseny felsorol  Cs. Sükösd: The IX. Leo Szilard Competition for students
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
felsorol  Négyszögletes kerék (HTML) vagy PDF
PROBLEMS
felsorol  Problems
KÖNYVESPOLC
felsorol  Könyvismertető (HTML) vagy PDF
BOOKS
HÍREK - ESEMÉNYEK
EVENTS
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
felsorol  eScience (Csabai István, Papp Gábor) (HTML) vagy PDF
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
felsorol  eScience (I. Csabai, G. Papp)